Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku – RODO - klauzula info...
 

 
Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2018-05-30 16:07

 

 
 
 

RODO - klauzula info...

RODO - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

W celu nawiązania kontaktu proszę wysłać wiadomość na adres e-mail: pzd@powiat.olecko.pl .

 

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku