Wykaz dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2023/2024

Lp. Data dyżuru Osoba dyżurująca Telefon Uwagi
1. 03.12.2023-09.12.2023 Joanna Paszkowska 502644139
2. 10.12.2023-16.12.2023 Arkadiusz Dowejko 510189349
3. 17.12.2023-23.12.2023 Nalewajko Kamil 501601987
4. 24.12.2023-25.12.2023 Joanna Paszkowska 502644139 I Dzień Świąt
5. 26.12.2023-30.12.2023 Waldemar Chmielewski 511915764 II Dzień Świąt
6. 31.12.2023 Arkadiusz Dowejko 510189349
7. 01.01.2024-05.01.2024 Nalewajko Kamil 501601987 Nowy Rok
8. 06.01.2024 Arkadiusz Dowejko 510189349 Trzech Króli
9. 07.01.2024-13.01.2024 Waldemar Chmielewski 511915764
10. 14.01.2024-20.01.2024 Joanna Paszkowska 502644139
11. 21.01.2024-27.01.2024 Arkadiusz Dowejko 510189349
12. 28.01.2024-03.02.2024 Nalewajko Kamil 501601987
13. 04.02.2024-10.02.2024 Waldemar Chmielewski 511915764
14. 11.02.2024-17.02.2024 Joanna Paszkowska 502644139
15. 18.02.2024-24.02.2024 Arkadiusz Dowejko 510189349
16. 25.02.2023-02.03.2024 Nalewajko Kamil 501601987
17. 03.03.2023-09.03.2024 Waldemar Chmielewski 511915764
18. 10.03.2024-16.03.2024 Joanna Paszkowska 502644139
19. 17.03.2024-23.03.2024 Arkadiusz Dowejko 510189349
20. 24.03.2024-30.03.2024 Nalewajko Kamil 501601987
21. 31.03.2024-06.04.2024 Waldemar Chmielewski 511915764

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, marznącego deszczu, mżawki, szadzi, itp. zjawisk atmosferycznych.

W związku z powyższym może okazać się, że na skutek obfitych opadów lub gwałtownego oziębienia, Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku nie będzie w stanie zapanować nad skutkami występujących zjawisk, w szczególności gdy będzie występować gołoledź, intensywne i długotrwałe opady śniegu lub występowanie silnego wiatru powodującego zawieje i zamiecie śnieżne.
Utrzymanie dróg, ulic i chodników w okresie zimowej aury w stanie całkowitego bezpieczeństwa często ze względów technicznych będzie niemożliwe do wykonania. Przy gwałtownych opadach śniegu, występującej gołoledzi często nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania niedogodności związanych z panującymi warunkami atmosferycznymi oraz nie można usunąć ich jednocześnie i na całym podległym terenie.

Apelujemy do kierujących pojazdami o dostosowanie prędkości do zimowych warunków panujących na drogach.

W przypadku występowania długotrwałych, skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne, opady marznącego deszczu, szadzi, niweczących efekty odśnieżania dróg lub usuwania śliskości, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być trudne. Organizację pracy będzie wtedy dostosowywana do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania, np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu lub zaczynając odśnieżanie i usuwanie śliskości od dróg o największym natężeniu ruchu oraz mających największe znaczenie komunikacyjne.

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych zgodne z Załącznikiem nr 1 do zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r.

Czynności związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w powiecie oleckim realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku i określone są one standardami: IV, V i VI. (standard I, II i III dotyczy autostrad, dróg krajowych
i wojewódzkich). O zaliczeniu dróg do poszczególnych standardów decydują funkcja drogi w układzie komunikacyjnym oraz natężenie ruchu drogowego.
Większość ulic w mieście i drogi o największym natężeniu ruchu oraz te,
na których odbywa się dowóz uczniów do szkoły utrzymywane są w IV standardzie. Jezdnie na drogach objętych tym standardem powinny być odśnieżone na całej szerokości i posypane na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd dróg (łuki, wniesienia jezdni, zakręty i okolice skrzyżowań).

Po ustaniu opadów luźny śnieg może zalegać na drodze do 8 godzin, podobnie jak gołoledź
i lodowica, a śliskość pośniegowa – do 10 godzin. Na trasie dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu i języków śnieżnych. Ewentualne zaspy powinny być usunięte w ciągu 8 godzin. Także do 8 godzin dopuszcza się przerwy w komunikacji.
Pozostałe drogi utrzymywane są w standardzie V i VI. Jezdnie na drogach objętych tymi standardami powinny być odśnieżone w miejscach zasp na szerokości co najmniej jednego pasa z wykonaniem mijanek i posypane na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonym przez zarząd drogi (łuki, wniesienia jezdni, zakręty i okolice skrzyżowań). Gołoledź na trasie powinna być zlikwidowana do 8 godzin od jej wystąpienia, natomiast śliskość pośniegowa jest dopuszczalna. Po ustaniu opadów luźny śnieg może zalegać do 16 godzin. Na trasie dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu i tzw. nabojów śnieżnych.

Ewentualne zaspy powinny być usunięte wciągu 24 godzin. Także do 24 godzin dopuszcza się przerwy w komunikacji.

Akcja zimowa

Skip to content