Wykaz ulic miasta Olecko

Wykaz ulic miasta będących w zarządzie PZD w Olecku.

L.p.

Nazwa ulicy Numer ulicy

1

Armii Krajowej 4902 N

2

Batorego 4905 N

3

Broniewskiego 4907 N

4

Cicha 4909 N

5

11-go Listopada 4913 N

6

Kolejowa 4926 N

7

Łąkowa 4930 N

8

Orzeszkowej 4939 N

9

Parkowa 4941 N

10

Środkowa 4963 N

11

Tartaczna 4965 N

12

Wiśniowa 4972 N

13

Zielona 4977 N

14

Gołdapska 4979N

15

Wojska Polskiego ( dz. geod. 157/4) 4980N

16

Olecko ( dr. woj. nr 655) – dr. kraj nr 65 1992N

Na terenie powiatu oleckiego znajdują się drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. od kontrolną PZD znajduje się 369,783 km dróg, w tym 356,588 km dróg zamiejskich i 13,195 dróg miejskich oraz 29 obiektów mostowych.

Skip to content