O PZD

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Olecku. Podstawą naszej działalności jest podjęta uchwała Zarządu Powiatu Olecko – Gołdapskiego Nr 1/99 z dnia 19 stycznia 1999r. w sprawie powołania Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku.
Nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku sprawuje Zarząd Powiatu w Olecku.
Na terenie powiatu oleckiego znajdują się drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Naszym zadaniem jest zapewnienie właściwego stanu technicznego drogom powiatowym.

Pod naszą kontrolą znajduje się 368,065 km dróg, w tym 346,699 km dróg zamiejskich i 21,366 km dróg miejskich oraz 31 mostów.

Struktura sieci drogowo – ulicznej na terenie powiatu oleckiego.

Droga krajowa nr 65 – granica państwa – Gołdap – Olecko – Ełk – Białystok – Bobrowniki – granica państwa.
Drogi wojewódzkie:
nr 652 – Kowale Oleckie – Suwałki
nr 653 – Sedranki -Bakałarzewo – Suwałki – Sejny – Poćkuny
nr 655 – Kąp – Wydminy – Olecko – Raczki – Suwałki – Rutka Tartak
nr 661 – Cimochy – Kalinowo

Długość dróg powiatowych

Wyszczególnienie

Rodzaj dróg powiatowych

Ogółem

km

w tym: o nawierzchni km Mosty
szt/mb
w tym:

nienormatywne
szt/mb

przepusty

szt.

twarde ulepsz. (bitum, kostka) twarde nieulepszone (bruk, żwir.) gruntowe
Zamiejskie 356,588 254,308 85,674 16,606 28/325,2 5/54,7 403
Miejskie (Olecko) 13,195 13,195 0 0 0 5
Razem : 369,783 261,87 90,284 17,629 28/325,2 5/54,7 408
  1. rodzaje nawierzchni:
   • o nawierzchniach twardych ulepszonych / bitum., kostka, trylinka, płyty/stanowią – 72,5%,
   • o nawierzchniach twardych nieulepszonych /bruki, żwirowe/ – 23%,
   • nawierzchniach gruntowych /naturalne, ulepszone/ – 4,5 % dróg.
  2. rodzaje i stan nawierzchni , poziom utrzymania, stan oznakowania.

Około 34 % dróg o nawierzchni bitumicznej znajduje się w stanie dobrym. Pozostałe drogi o nawierzchni bitumicznej, tj. ok. 66 % posiadają nawierzchnię w różnym stopniu dekapitalizacji i wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, w tym ok. 55,6 % dróg, tj. ok. 140 km wymaga pilnych odnów i regeneracji nawierzchni. Pod pojęciem zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni mieści się: wykonanie remontów cząstkowych, likwidacja rakowin i spękań nawierzchni, likwidacja miejscowych załamań niwelety.

Drogi pozostałe o utwardzonych nawierzchniach oraz o nawierzchniach gruntowych w zasadzie wymagają modernizacji lub przebudowy. Drogi te wykazują duże deformacje profilu nawierzchni, brak odwodnienia, nawierzchnie nie posiadają prawidłowej niwelety i spadków poprzecznych, często łuki poziome i pionowe są nienormatywne.

Dla utrzymania nawierzchni bitumicznych w dobrym stanie technicznym należałoby wykonać odnowy nawierzchni w ilości min. 16 km rocznie, przeznaczając na ten cel około 1,5 mln zł.

Planowane środki finansowe wystarczają na wykonanie robót związanych z bieżącym zapewnieniem przejezdności i bezpieczeństwem ruchu na drogach, ulicach i mostach. Dlatego też działania powinny koncentrować się w pierwszej kolejności na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz sukcesywnym profilowaniu dróg żwirowych ze szczególnym uwzględnieniem tych dróg, po których odbywa się komunikacja autobusowa i dowóz dzieci do szkół.

Drogi gruntowe i o nawierzchni twardych nieulepszonych wymagają modernizacji na drogi o nawierzchni twardych ulepszonych.

Położenie powiatu oleckiego

Powiat olecki leży we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w obrębie następujących współrzędnych geograficznych: 54°12’16’’ (na południe od kolana rzeki Jarki, w pobliżu miejscowości  Borkowiny) i 53°53’27’’ (na zachód od szosy Wysokie—Wieliczki, w sąsiedztwie Mikołajek) szerokości geograficznej północnej oraz 22°06’00’’ (na terenie Puszczy Boreckiej, około 4,5 km na zachód od leśnictwa Zacisze) i 22°43’23’’ (około 2,5 km na południowy wschód od miejscowości Cimochy) długości geograficznej wschodniej.

Rozciągłość matematyczno-geograficzna pomiędzy krańcowymi punktami obszaru powiatu wynosi 18’49’’ szerokości geograficznej (około 34,5 km) oraz 37’23’’ długości geograficznej (około 39 km). Obszar administracyjny powiatu (882 km2) stanowi zaledwie 64,6% powierzchni prostokąta wyznaczonego współrzędnymi krańcowych punktów. Dowodzi to dużego stopnia rozwinięcia granic, które wynoszą ogółem około 153 km i są o 45,7? dłuższe od obwodu koła o powierzchni takiej, jaką ma powiat.
Na wschodzie powiat graniczy z powiatem suwalskim (w województwie podlaskim), na południu z powiatem ełckim, na zachodzie z powiatem giżyckim i węgorzewskim a na północy z powiatem gołdapskim.

Tereny, przez które przebiega północna granica powiatu, są niezwykle malownicze i częściowo należą do masywu Wzgórz Szeskich.
Geometryczny środek powiatu (wyznaczony przez przecięcie się prostych łączących krańcowe punkty jego terytorium) leży zaledwie około 2 km na południe od Olecka, a średni promień koła o powierzchni. równej obszarowi powiatu wynosi 16,7 km, jednak północno-zachodni cypel powiatu oddalony jest od siedziby władz administracyjnych o blisko 29 km, podczas gdy wschodnia granica przybliża się doń na około 6,5 km.
Ogólna powierzchnia geodezyjna prezentowanego terenu, wynosząca 88 027 ha, stanowi 3,9% obszaru województwa.

Powiat olecki jest położony na obszarze Zielonych Płuc Polski, w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Tworzą go gminy Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki.
Ziemia olecka to doskonałe miejsce do wypoczynku dla osób chcących aktywnie spędzić urlop oraz dla turystów spragnionych ciszy i kontaktu z przyrodą. Atrakcją turystyczną powiatu są szlaki rowerowe i piesze: „Szlakami Mazur Garbatych” w gminie Kowale Oleckie czy „Wiewiórcza Ścieżka” w gminie Olecko. W gminie Świętajno można zobaczyć zabytkowe dwory i zespoły folwarczne, a w gminie Wieliczki – dobrze zachowany modrzewiowy kościół z 1677 r.
Powiat posiada zaplecze noclegowe i gastronomiczne z potrawami kuchni regionalnej, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, przystań żeglarską, klub płetwonurków, stadion, boiska i korty tenisowe.
Turystów i ekologów zachwycają unikatowe walory krajobrazowo-przyrodnicze Puszczy Boreckiej, Wzgórz Szeskich, Doliny Legi. Rejon chlubi się interesującymi rezerwatami przyrody oraz bogactwami naturalnymi. Występują tu: borowiny, torf, gliny, podziemne wody mineralne.

Olecko
Olecko to miasto malowniczo położone nad jeziorem. Jego rozpoznawalnym elementem architektonicznym jest plaża miejska ze skocznią, unikatowa kamienna półrotunda z kompleksem rekreacyjno-sportowym z 1927 r. Obecnie obiekt jest elementem centrum sportowo-rekreacyjnego, na którym trenują między innymi młodzieżowe reprezentacje Polski w piłce nożnej.
Park miejski – wyspa zieleni w centrum miasta, wyróżnia Olecko spośród miast regionu. Olecko słynie z organizacji imprez sportowych o międzynarodowym charakterze i działań kulturalnych – „Przystanek Olecko”, „Mazurskie Spotkania z Folklorem”. Miasto stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania regionu.

Powiat olecki dzieli się na cztery gminy: Kowale Oleckie, Olecko,  Świętajno, Wieliczki oraz miasto Olecko.

Gmina Kowale Oleckie
Gmina Kowale Oleckie zaprasza turystów możliwością spotkania dziko żyjących żubrów. Kowale Oleckie są bardzo często kojarzone jako obszar przemysłowy, a to za sprawą miejscowej odlewni żeliwa, której wyroby trafiają na polski i europejski rynek. Bogactwo kopalin zapewnia również funkcjonowanie dużych zakładów produkujących kruszywo i ceramikę budowlaną.
Do atrakcji kulturalnych należą imprezy o zasięgu międzynarodowym – „Kowaliada”, „Dożynkowe Święto Wsi” i „Międzynarodowy Rajd Rowerowy”.

Gmina Świętajno
Gmina Świętajno to centrum rozwoju gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych. Atutem gminy jest 19 jezior, w których można złowić szczupaka, sandacza, suma, węgorza, leszcza, okonia, lina. W rzekach łączących jeziora występuje miętus, kleń i jeleć.
To także doskonałe miejsce na zapoznanie się z tradycją gospodarstw wiejskich. Pobyt turystom uatrakcyjniają biesiady wiejskie, „Święto Mleka”, pokazy z wypieku chleba, wyrobu masła, degustacje tradycyjnych wyrobów z mięsa i ryb. Dla osób pragnących aktywnie spędzić czas dobrą propozycją okażą się rajdy rowerowe i spływy kajakowe.

Gmina Wieliczki
Gmina Wieliczki to obszar typowo rolniczy. Położona jest nad jeziorem Olecko Małe. W gminie można zapoznać się z pracami lokalnych twórców ludowych, zajmujących się haftowaniem, rzeźbiarstwem w drewnie i gipsie, kowalstwem artystycznym, malarstwem i rzeźbą w kamieniu. Wszyscy odpoczywający aktywnie zachęcani są do skorzystania z bazy sportowej przy Gimnazjum w Wieliczkach oraz w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy Jeziorze Olecko Małe.

Skip to content