Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, marznącego deszczu, mżawki, szadzi, itp. zjawisk atmosferycznych. W związku z powyższym może okazać się, że na skutek obfitych opadów lub gwałtownego oziębienia, 
Read more
“Remont drogi powiatowej Nr 4902N – ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00″, inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, szacowany koszt inwestycji: 1 531 500,00 zł, dofinansowanie 60% (966 668,00 zł).
Read more
Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul.: Łąkowej (4930N), ul. Wiśniowej (4972N). ul. Kolejowej 4926N)” inwestycja rozpoczęta w 2021 r. dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, koszt inwestycji: 1 968 524,47 zł, dofinansowanie 65%.
Read more
Przebudowa drógi powiatowej Nr 1820N Połom – Sulejki w km 3+600 – 3+997 oraz Nr 1822 Sulejki- Krzywe- Rydzewo – dr.kraj.nr 65 w km 0+000 – 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj”, zadanie wieloletnie, planowana data zakończenia inwestycji 31.10.2023 r. długość odcinka 5,812 km. Inwestycja 
Read more
Zakończyła się przebudowa ulicy Kolejowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 1,28 mln zł. Powiat Olecki z Gminą Olecko dołożyli po 405 tys. zł.
Read more
Od 10 do 13 czerwca 2022 r. trwał ORLEN 78. Rajd Polski. Bazą rajdu były Mikołajki. Odcinki specjalne przebiegały mazurskimi drogami, w tym większość przez powiat olecki.Do zawodów zgłosiły się 102 załogi. Rywalizowały one na 14 odcinkach specjalnych o łącznej długości 188,1 km. Tegoroczny Rajd 
Read more
“Remont drogi powiatowej Nr 4902N – ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00”, inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, szacowany koszt inwestycji: 1 531 500,00 zł, dofinansowanie 60% ( 966 668,00 zł), przewidywany 
Read more
Rajd Polski to już klasyk cieszący się uznaniem zawodników, kibiców i mediów. Wymagające odcinki specjalne na malowniczych Mazurach są zawsze areną ciekawej i bardzo widowiskowej rywalizacji. W harmonogramie najbliższej edycji rajdu znajdą się znane i lubiane oesy, ale aż 30 procent prób sportowych będzie przebiegało 
Read more
27 grudnia 2021 r. Powiatowy Urząd Dróg w Olecku będzie nieczynny.
Read more
Remont drogi powiatowej Nr 1901N Giże-Dudki-Gąski w m. Kukówko od km 5+610 do km 6+024.
Read more
Ostatnie wpisy
Kategorie

Slide
Skip to content