Zadania inwestycyjne w 2019r.

Inwestycje 2019

Inwestycje zrealizowane w 2019 roku.

10 września 2019 r. Powiat Olecki  otrzymał 4.742.040,37 zł  na remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowskie – Leśny Zakątek – Czerwony Dwór – Cichy – Duły (dr. woj. nr 655) na odcinku Cichy – Duły

oraz przebudowę dróg powiatowych nr:
1885N na odcinku Wężewo – Golubie Wężewskie – km 1+008 do km 2+008;
1814N Jaśki – Dobki – km 0+000 do km 0+900;
1857N – km 9+100 do km 9+750;
1832N – km 6+670 do km 7+259;
1913N – km 0+000 do km 0+201 w miejscowości Wojnasy.

Skip to content