Zadania inwestycyjne w 2020r.

Rozpoczęte inwestycje drogowe w 2019 r. z planem zakończenia w 2020 r.:

Dofinansowanie z PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich):

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski – Kijewo.

Dofinansowanie z FDS( Fundusz Dróg Samorządowych):

2. Remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie – Leśny Zakątek – Czerwony Dwór – Cichy – Duły ( dr. woj. nr 655) na odcinku Cichy – Duły.
3. “Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wężewo-Golubie Wężewskie w km od 1+008 do km 2+008”.
4. “Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki – Dobki od km 0+000 do km 0+900”
5. “Przebudowa drogi powiatowej: Nr 1832N od km 6+670 do 7+259 oraz Nr 1913N od km 0+000 do km 0+201 w m. Wojnasy”
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N na odcinku od km 9+100 do km 9+750 w m. Wronki.

 

Skip to content