Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Na rok 2022 do wykonania przewidziane są następujące inwestycje (inwestycje otrzymały potwierdzenie dofinansowania):

  1. Remont drogi powiatowej Nr 4902N – ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00″, inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, szacowany koszt inwestycji: 1 531 500,00 zł, dofinansowanie 60% ( 966 668,00 zł), przewidywany okres realizacji do 30.10.2022 r.
  2. Przebudowa drogi powiatowej 1800N Szwałk – Sokółki – Stożne (dr. kraj. nr 65) na odcinku Zawady Oleckie – Sokółki”, forma zaprojektuj i zbuduj, inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, szacowany koszt inwestycji 4 500 000,00 zł, dofinansowanie 95%,( 4 275 000,00zł), przewidywany okres realizacji II kwartał 2023r.

W/w inwestycje są w trakcie procedur przetargowych.

Inwestycje w trakcie robót przewidziane do zakończenia i kontynuacji na rok 2022:

  1. Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1820N Połom – Sulejki w km 3+600 – 3+997 oraz Nr 1822 Sulejki- Krzywe- Rydzewo- dr.kraj.nr 65 w km 0+000 – 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj”, zadanie wieloletnie, planowana data zakończenia inwestycji 31.10.2023 r. długość odcinka 5,812 km
  2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki – Czukty od km 0+340,0 do km 3+405,0 dł. 3,065 km”, zadanie wieloletnie, planowana data zakończenia inwestycji 31.10.2022 r., długość odcinka 3,065 km.
  3. Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul.: Łąkowej (4930N), ul. Wiśniowej (4972N). ul. Kolejowej 4926N)” inwestycja rozpoczęta w 2021 r. dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, koszt inwestycji: 1 968 524,47 zł, dofinansowanie 65%, przewidywany okres realizacji do 01.07.2022 r.
Skip to content