Zadania inwestycyjne w 2021r.

Wykaz inwestycji, które otrzymały dofinansowanie w wysokości 65% w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1 . „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1820N Połom – Sulejki w km 3+600 – 3+997 oraz Nr 1822 Sulejki- Krzywe- Rydzewo- dr.kraj.nr 65 w km 0+000 – 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj”

  • zadanie wieloletnie, planowana data zakończenia inwestycji 31.10.2023 r.
  • długość odcinka 5,812 km

2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki – Czukty od km 0+340,0 do km 3+405,0 dł. 3,065 km”

  • zadanie wieloletnie, planowana data zakończenia inwestycji 31.10.2022 r.
  • długość odcinka 3,065 km

3. „Remont drogi powiatowej Nr 1901N Giże-Dudki-Gąski w m. Kukówko od km 5+610 do km 6+024″

  • zadanie jednoroczne, planowana data zakończenia inwestycji 31.08.2021 r.
  • długość odcinka 0,414 km

Inwestycje na drogach powiatowych w 2021 roku razem: 9,291 km.

 

Informacja z wykonania inwestycji drogowych na sieci dróg powiatowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku zrealizowanych w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Szczegóły wykonania zadania

Koszt zadania

w tys. zł.

Źródła finansowania

Wysokość dofinansowania

w PLN

1. Przebudowa drogi powiatowej

nr 1830N Niedźwiedzkie-Wilkasy – Sobole na odcinku Niedźwiedzkie –
Wilkasy

– wykonanie nawierzchni bitumicznej szer. 3,50 m

na długości 1,90 km,

– obustronne pobocza z kruszywa naturalnego o szer. 1,0 m

na długości przebudowy drogi.

280,0 Powiat Olecki, Gmina Wieliczki Gmina Wieliczki – 139 999,87
2. Przebudowa drogi powiatowej

nr 1818N Świętajno- Orzechówko-Giże w m. Giże

– wykonanie nawierzchni bitumicznej szer. 3,50 m na zniszczonej
nawierzchni brukowcowej) na długości 550 m,- obustronne pobocza z
kruszywa naturalnego o szer. 1,0 mna długości przebudowy drogi.
150,0 Powiat Olecki,

Gmina Świętajno

Gmina Świętajno – 74 995,87
3. Przebudowa ulic powiatowych

w Olecku etap I: ul. Środkowa (4983N), ul. Cicha (4909N),

ul. Zielona (4977N)

– wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o łącznej długości
725,1 m,- wykonanie chodników z kostki betonowej o łącznej długości 1494 m,- wykonanie miejsc parkingowych w ilości 117 szt,

– wykonanie przejść dla pieszych

8 szt., w tym 1 szt. wyniesione,

– oznakowanie pionowe i poziome.

1 298,9 Powiat Olecki,

Gmina Olecko,

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych – 345 206,01

Gmina Olecko – 92 840,08

4. Rozbudowa przejścia dla pieszych

w ciągu ul. Gołdapskiej (4979N)

w Olecku w km 1+550

– montaż lamp LED doświetlających przejście zasilanych z miejskiej
sieci oświetleniowej,- montaż aktywnych znaków pionowych D-6 z
czujnikami ruchu, zasilanie solarnena słupku drogowym,

– wykonanie oznakowania poziomego dla pieszych – pasy P-10,

– montaż systemu informacji fakturowej na dojściach do przejścia dla
pieszych w formie płytek chodnikowych

z wypustkami w kolorze żółtym.

42,4 Powiat Olecki, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

na przejściach dla pieszych.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 33 950,34
5. Rozbudowa przejścia dla pieszych

w ciągu ul. Gołdapskiej (4979N)

w Olecku w km 1+875

– montaż lamp LED doświetlających przejście zasilanych z miejskiej
sieci oświetleniowej,- montaż aktywnych znaków pionowych D-6 z
czujnikami ruchu, zasilanie solarnena słupku drogowym,

– wykonanie oznakowania poziomego dla pieszych – pasy P-10,

– montaż systemu informacji fakturowej na dojściach do przejścia dla
pieszych w formie płytek chodnikowych

z wypustkami w kolorze żółtym.

42,4 Powiat Olecki, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

na przejściach dla pieszych.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 33 950,34
6. Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1798 w m. Jabłonowo – wykonanie chodnika z kostki betonowej o długości 208 m

w zwartej zabudowie wsi Jabłonowo,

– wykonanie zjazdów z kostki betonowej na posesje szt. 4,

– wykonanie zatoki autobusowej.

36,0 Powiat Olecki,

Gmina Kowale Oleckie.

Gmina Kowale Oleckie – 18 000,00
Skip to content