Slide Slide
AKCJA ZIMOWA
Wykaz dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
WYKAZ DRÓG
Wykaz dróg powiatu oleckiego
WYKAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH
Wykaz obiektów mostowych
powiatu oleckiego

PZD

Zadania Inwestycyjne

Inwestycje 2022

Na rok 2022 do wykonania przewidziane są następujące inwestycje (inwestycje otrzymały potwierdzenie dofinansowania):

Przebudowa drogi Jaśki-Dobki

Inwestycje 2020

Dofinansowanie z PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich):

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski - Kijewo.
Dofinansowanie z FDS( Fundusz Dróg Samorządowych.

Skip to content