Slide Slide
AKCJA ZIMOWA
Wykaz dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
WYKAZ DRÓG
Wykaz dróg powiatu oleckiego
WYKAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH
Wykaz obiektów mostowych
powiatu oleckiego

PZD

Zadania Inwestycyjne

Przebudowa drogi Jaśki-Dobki

Inwestycje 2020

Dofinansowanie z PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich):

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski - Kijewo.
Dofinansowanie z FDS( Fundusz Dróg Samorządowych.

Inwestycje 2019

10 września 2019 r. Powiat Olecki otrzymał 4.742.040,37 zł na remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowskie – Leśny Zakątek – Czerwony Dwór – Cichy – Duły (dr. woj. nr 655) na odcinku Cichy – Duły

Skip to content