2022.09.12 Przebudowa drógi Sulejki – Krzywe

Ciężarówka wyładowuje masę do maszyny układającej masę.

Przebudowa drógi powiatowej Nr 1820N Połom – Sulejki w km 3+600 – 3+997 oraz Nr 1822 Sulejki- Krzywe- Rydzewo – dr.kraj.nr 65 w km 0+000 – 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj”, zadanie wieloletnie, planowana data zakończenia inwestycji 31.10.2023 r. długość odcinka 5,812 km.

Inwestycja zakończy się w 2023 r. Będzie kosztowała 3 788 030,18 zł, z czego dofinansowanie:

  • Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 462 219,61 zł,
  • Powiatu Oleckiego i Gminy Świętajno 1 325 810,57 zł.
  • Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w: 2021 r. wyniesie 821 600,00 zł, 2022 r. 1 062 100,00 zł, 2023 r. 578 519,61 zł.

Wkład Powiatu Oleckiego i Gminy Świętajno w 2021 r. po 221 200,00 zł; w 2022 r. po 285 950,00 zł. W 2023 r. wkład Powiatu Oleckiego to 155 755,29 zł, a Gminy Świętajno 155 755,28 zł.

Przebudowę wykonuje Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o. o. w Olecku. Nadzór pełni Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko z Olecka.

W ramach robót planuje się wykonać:

  • nową nawierzchnię z betonu asfaltowego i wymianę przepustów;
  • obustronne pobocza;
  • chodniki z kostki brukowej betonowej;
  • przebudowę skrzyżowań;
  • budowę zatoki autobusowej;
  • oznakowanie pionowe i poziome.

Comments are closed.
Ostatnie wpisy
Kategorie

Slide
Skip to content