Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N na odcinku od km 9+100 do km 9+750 w m. Wronki. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Read more
Remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie – Leśny Zakątek – Czerwony Dwór – Cichy – Duły (dr. woj. Nr 655) na odcinku Cichy – Duły. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Beneficjent: Powiat Olecki. Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 2 768 719,00 
Read more
Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki – Dobki od km 0+000 do km 0+900. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Read more
Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wężewo-Golubie Wężewskie w km od 1+008 do km 2+008. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Read more
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski – Kijewo. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Read more
Remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie – Leśny Zakątek – Czerwony Dwór – Cichy – Duły (dr. woj. nr 655) na odcinku Cichy – Duły. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Read more
Ostatnie wpisy
Kategorie

Slide
Skip to content