“Remont drogi powiatowej Nr 4902N – ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00″, inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, szacowany koszt inwestycji: 1 531 500,00 zł, dofinansowanie 60% (966 668,00 zł).
Read more
Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul.: Łąkowej (4930N), ul. Wiśniowej (4972N). ul. Kolejowej 4926N)” inwestycja rozpoczęta w 2021 r. dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, koszt inwestycji: 1 968 524,47 zł, dofinansowanie 65%.
Read more
Przebudowa drógi powiatowej Nr 1820N Połom – Sulejki w km 3+600 – 3+997 oraz Nr 1822 Sulejki- Krzywe- Rydzewo – dr.kraj.nr 65 w km 0+000 – 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj”, zadanie wieloletnie, planowana data zakończenia inwestycji 31.10.2023 r. długość odcinka 5,812 km. Inwestycja 
Read more
Od 10 do 13 czerwca 2022 r. trwał ORLEN 78. Rajd Polski. Bazą rajdu były Mikołajki. Odcinki specjalne przebiegały mazurskimi drogami, w tym większość przez powiat olecki.Do zawodów zgłosiły się 102 załogi. Rywalizowały one na 14 odcinkach specjalnych o łącznej długości 188,1 km. Tegoroczny Rajd 
Read more
Remont drogi powiatowej Nr 1901N Giże-Dudki-Gąski w m. Kukówko od km 5+610 do km 6+024.
Read more
Ostatnie wpisy
Kategorie

Slide
Skip to content