Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, marznącego deszczu, mżawki, szadzi, itp. zjawisk atmosferycznych. W związku z powyższym może okazać się, że na skutek obfitych opadów lub gwałtownego oziębienia, 
Read more
Zakończyła się przebudowa ulicy Kolejowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 1,28 mln zł. Powiat Olecki z Gminą Olecko dołożyli po 405 tys. zł.
Read more
“Remont drogi powiatowej Nr 4902N – ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00”, inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, szacowany koszt inwestycji: 1 531 500,00 zł, dofinansowanie 60% ( 966 668,00 zł), przewidywany 
Read more
Rajd Polski to już klasyk cieszący się uznaniem zawodników, kibiców i mediów. Wymagające odcinki specjalne na malowniczych Mazurach są zawsze areną ciekawej i bardzo widowiskowej rywalizacji. W harmonogramie najbliższej edycji rajdu znajdą się znane i lubiane oesy, ale aż 30 procent prób sportowych będzie przebiegało 
Read more
27 grudnia 2021 r. Powiatowy Urząd Dróg w Olecku będzie nieczynny.
Read more
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N na odcinku od km 9+100 do km 9+750 w m. Wronki. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Read more
Remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie – Leśny Zakątek – Czerwony Dwór – Cichy – Duły (dr. woj. Nr 655) na odcinku Cichy – Duły. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Beneficjent: Powiat Olecki. Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 2 768 719,00 
Read more
Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki – Dobki od km 0+000 do km 0+900. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Read more
Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wężewo-Golubie Wężewskie w km od 1+008 do km 2+008. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Read more
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski – Kijewo. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Read more
Ostatnie wpisy
Kategorie

Slide
Skip to content