2020.06.22 Otwarcie drogi Cichy – Duły

Nowa droga przez wieś Cichy.

Remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie – Leśny Zakątek – Czerwony Dwór – Cichy – Duły (dr. woj. Nr 655) na odcinku Cichy – Duły. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Beneficjent: Powiat Olecki.

Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 2 768 719,00 zł. Całkowita wartość zadania 5 537 439,25 zł.

Comments are closed.
Ostatnie wpisy
Kategorie

Slide
Skip to content