Zakończyła się przebudowa ulicy Kolejowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 1,28 mln zł. Powiat Olecki z Gminą Olecko dołożyli po 405 tys. zł.
Read more
Od 10 do 13 czerwca 2022 r. trwał ORLEN 78. Rajd Polski. Bazą rajdu były Mikołajki. Odcinki specjalne przebiegały mazurskimi drogami, w tym większość przez powiat olecki.Do zawodów zgłosiły się 102 załogi. Rywalizowały one na 14 odcinkach specjalnych o łącznej długości 188,1 km. Tegoroczny Rajd 
Read more
“Remont drogi powiatowej Nr 4902N – ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00”, inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, szacowany koszt inwestycji: 1 531 500,00 zł, dofinansowanie 60% ( 966 668,00 zł), przewidywany 
Read more
Rajd Polski to już klasyk cieszący się uznaniem zawodników, kibiców i mediów. Wymagające odcinki specjalne na malowniczych Mazurach są zawsze areną ciekawej i bardzo widowiskowej rywalizacji. W harmonogramie najbliższej edycji rajdu znajdą się znane i lubiane oesy, ale aż 30 procent prób sportowych będzie przebiegało 
Read more
27 grudnia 2021 r. Powiatowy Urząd Dróg w Olecku będzie nieczynny.
Read more
Remont drogi powiatowej Nr 1901N Giże-Dudki-Gąski w m. Kukówko od km 5+610 do km 6+024.
Read more
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N na odcinku od km 9+100 do km 9+750 w m. Wronki. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Read more
Remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie – Leśny Zakątek – Czerwony Dwór – Cichy – Duły (dr. woj. Nr 655) na odcinku Cichy – Duły. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Beneficjent: Powiat Olecki. Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 2 768 719,00 
Read more
Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki – Dobki od km 0+000 do km 0+900. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Read more
Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wężewo-Golubie Wężewskie w km od 1+008 do km 2+008. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Read more
Kategorie

Slide
Skip to content